Kita adalah Para Juara

Belajar sungguh-sungguh, hormat kepada Bapak/Ibu guru, dan beribadah kepada Rabbul Izzati, Allah SWT adalah cara kami menjadi generasi emas islam.

Kami selalu ingin menjadi mitra yang baik

Belajar tidak hanya di sekolah. Jauh lebih penting kita belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya. "Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat untuk orang lain".

Berprestasi adalah tradisi kami

Allah menciptakan manusia untuk berprestasi. Dan berprestasi di hadapan Allah jauh lebih luar biasa. Do'akan kami untuk terus mengukir prestasi terbaik di dunia dan akhirat. "SDIT Izzatul Islam Berhitmad untuk Ummat".

Kami juga bersahabat dengan alam

Allah lebih menyukai orang-orang kuat daripada yang lemah. Muslim prestatif, taat, dan kuat. Allahu Akbar!!

Puncak tertinggi kan kami daki

Hidup di dunia hanya sekali. Berjuang dan ber-azzam-lah untuk senantiasa dalam kebaikan! Akan kami raih puncak tertinggi itu ya Allah, "Izzatul Islam".

Rabu, 10 Maret 2010

LOWONGAN KERJA

Dibuka LOWONGAN KERJA UNTUK:
GURU (P/W) MAPEL: B.Indo, IPA, PJOK & TU(W)
dengan syarat :
1. Islam
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Surat. Lamaran
4. Pas photo 4x6 (1 lbr)
5. Guru (S1)
6. TU (SMK)

Kirim lamaran Anda ke :
SDIT Izzatul Islam Getasan
Dsn. Pongangan, Ds. Samirono Kec. Getasan Kab. Semarang 50774
Telp. 082 826 90840 (Paling Lambat 31 Maret 2010)

Getasan, 10 Maret 2010
Staf Administrasi

ttd

Muhammad Busro